ANNOUNCEMENTS

 

  

 
contact

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

Λευκωσία 12 Απριλίου 2006 

 

 

 

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποστέλλουμε για δημοσίευση το προβλεπόμενο από το άρθρο 17 του Ν. 114(Ι)2005 Ετήσιο Δελτίο  της  Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ το οποίο παραπέμπει σε όλες τις πληροφορίες που δημοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό η πιο πάνω εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από 29 Μαρτίου 2005 μέχρι και 4 Απριλίου 2006.

 

Το πλήρες κείμενο των πιο πάνω ανακοινώσεων δημοσιεύεται τόσο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com  όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. www.cosmosinsurance.com.cy

 

 

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

29 Μαρτίου 2005

Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας  για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

 

16 Ιουνίου 2006

Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

 

15 Ιουλίου 2005

Ανακοίνωση μεταστέγασης των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας.

 

3 Αυγούστου 2005

Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

 

5 Αυγούστου 2005

Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

26 Αυγούστου 2005

Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

 

19 Οκτωβρίου 2005

Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μεταβολής της ή μη.

 

1 Νοεμβρίου 2005

Ανακοίνωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

 

24 Νοεμβρίου 2005

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του κεφαλαίου

 

30 Νοεμβρίου 2005

Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

 

10 Φεβρουαρίου 2006

Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

 

24 Φεβρουαρίου 2006

Ανακοίνωση  του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

 

16 Μαρτίου 2006

Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας  για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005,  καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής   Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι.

 

28 Μαρτίου 2006

Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας  για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

 

28 Μαρτίου 2006

Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με την εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

 

4 Απριλίου 2006

 Συμπληρωματική ανακοίνωση επί των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας  για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

 

 

 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

      

◄ Back

Top Of Page▲