ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

1. 

7/4/2021  2020 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2. 

11/9/2020  2020 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

3. 

17/8/2020  2019 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

4. 

17/8/2020  2019 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

5. 

14/5/2019  2018 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

6. 

22/6/2018  2017 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

7. 

13/9/2017  2017 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

8. 

2/5/2017  2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

9. 

1/9/2016  2016 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

10. 

26/5/2016  2015 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

11. 

31/8/2015  2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

12. 

27/3/2015  2014 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

13. 

27/3/2015  2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

14. 

6/5/2014  2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

15. 

30/9/2013  2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

16. 

19/4/2013  2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

17. 

19/4/2013  2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

18. 

6/4/2012  2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

19. 

18/10/2011  2011 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

20. 

10/8/2011  2010 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

21. 

31/8/2010  2010 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

22. 

6/5/2010  2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

23. 

30/9/2009  2009 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

24. 

4/6/2009  2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

25. 

10/2/2009  2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

26. 

28/5/2008  2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

27. 

28/5/2008  2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

28. 

16/4/2007  2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

29. 

29/8/2006  2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

30. 

28/3/2006  2005 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

31. 

26/8/2005  2005 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

32. 

29/3/2005  2004 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

33. 

27/8/2004  2004 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

34. 

5/4/2004  2003 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

35. 

27/8/2003  2003 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

36. 

9/4/2003  2002 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις