ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

1. 

28/6/2018  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2017

2. 

22/6/2017  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2016

3. 

16/6/2016  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2015

4. 

15/6/2015  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2014

5. 

12/6/2014  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2013

6. 

13/6/2013  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2012

7. 

21/6/2012  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2011

8. 

9/6/2011  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2010

9. 

10/6/2010  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2009

10. 

11/6/2009  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2008

11. 

19/6/2008  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2007

12. 

22/6/2007  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 2006