ANNOUNCEMENTS

 

  

 
contact

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 21.06.2007, πληροφορούμε τους μετόχους της Εταιρείας μας ότι οι επιταγές του μερίσματος ταχυδρομήθηκαν την 23η Ιουλίου 2007.

 

 

Λευκωσία 24 Ιουλίου 2007

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

 

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

      

◄ Back

Top Of Page▲